На основу дописа  МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, бр.610-00-259/12020-01,од 11.03.2020.године, директор ПУ,,Весело детињство“ Рашка, доноси следећу

О  Д  Л  У К  У

Уводе се појачане превентивне МЕРЕ РАДИ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА Korona virusa  COVID-19 у колективу

Појачане мере:

 • код сваке промене здравственог стања дете изоловати из групе (обавестити родитеља, и сарадника за ПЗЗ и проверити здравствено стање остале деце, сваку сумњу изоловати;
 • редовно одржавање и чишћење дворишта;
 • повећана учесталост дезинфекције холова, радних соба, радних површина, подних површина, брава, санитарних чворова, редовно пражњење корпи за отпад;
 • појачана дезинфекција суђа и прибора за јело;
 • чешће проветравање радних соба, уз одржавање оптималне температуре,редовно изводити децу у природу;
 • свакодневно прање стољњака за обедовање деце,чешће прање постељине;
 • чешће подстицање деце на прање руку уз надзор васпитача и едукација деце да не додирују очи, уста, нос;
 • свакодневна дезинфекција играчка(плишане играчке се не употребљавају све док су на снази превентивне мере);
 • свакодневно вођење евиденције о броју доласка деце(васпитачи су дужни да контактирају родитеље и евидентирају разлог због којег дете одсуствује);
 • поштовати план коришћења дворишта;
 • скрећемо пажњу родитељима да се због безбедности своје и остале деце ,обрате надлежној здравственој институцији( свом изабраном педијатру),уколико примете било какве симтоме који би могли да укажу на присуство вируса;
 • запосленима се скреће пажња,да уколико имају било какав симптом,који указује на присуство вируса, да се јаве надлежној здравственој институцији и послодавцу;
 • препорука родитељима да одложе прославе и дружења,које су планирали за своју децу;
 • препоруке о појачаним мерама и обавештење за родитеље постављени су на на свим улазима у наше објекте, огласне табле за родитеље, огласне табле за запослене и сајту www.puveselodetinjstvo.rs наше установе;
 • у циљу реализације утврђених мера појачано је дежурство запослених.

 

Са Одлуком и Обавештењем за родитеље  упозната је ШУ Краљево, Дом здравља Рашка,  Епидемоиолошка служба у Краљеву и ЈЛС Рашка.

Директор,

Виолета Кнежевић