Весело детињство Рашка

О нама

Предшколска установа “Весело детињство” у Рашки основана је 1977. године  на иницијативу Заједнице за дечју заштиту. То је први објекат ове врсте у нашој општини, тј. први облик предшколске делатности  код нас.

Основна делатност Установе је васпитање, образовање, нега и исхрана, превентивно – здравствена  и социјална заштита деце  узраста од 1до 6,5 година.

Под именом “Весело детињство” почело се са радом у објекту површине 876 м2, у 6 соба за дневни боравак деце, салом за физичко васпитање, кухињом и свим потребним просторијама за несметан рад. У почетку је било 60 деце и 15 запослених.

Пошто се оправданост постојања ове делатности убрзо показала, почела је изградња још једног објекта у Баљевцу који је почео са радом 1982. године површине 811 м2. Истовремено се јавља потреба за проширењем постојећег објекта у Рашки који је почео  са радом 1985.године и то на површини 1170 м2. И даље се ширимо тако да је у Рашки са радом почео 2013.године нови објекат површине  657,80 м2 .

Развојем туристичког центра Копаоник намеће се потреба за предшколским образовањем и васпитањем, па ПУ “Весело детињство” формира две васпитне групе у просторијама „Генекс“ хотела на Копаонику у просторијама MK MOUNTAIN RESORT DOO Kopaonik a сада у сопственом простору,који је обезбедила Локална самоуправа.

          У просторијама Основне школе у Јошаничкој Бањи отварају се још две групe 7.октобра 2013.године у саставу Дома културе. Донацијом Фондације Новак Ђоковић 5.децембра 2013.године отвара се адаптирани простор у оквиру Основне школе у Биљановцу.

Установа у свом саставу има 7 наменски грађених објеката. Три објекта у Рашки, један објекат у Баљевцу,  један објекат у Јошаничкој Бањи, један објекат на Копаонику и један објекат  у Биљановцу. Имамо и 8 група при школама .

Укупно је  уписано 6 јаслених и 21 васпитна група целодневног боравка, две  играонице у дневном трајању од 4 сата и 8 група полудневног-четворочасовног боравка деце у којима се спроводи обавезни Припремни предшколски програм  ( у објектима Установе и при основним школама на ширем градском подручју).Свим облицима рада Установе у овој години обухваћено је 746 деце разврстаних у 37 група.

Заједничке службе обављају управне, стручно-педагошке, правне, финансијско рачуноводствене, послове безбедности и здравља на раду, послове одржавања и друге послове за потребе родитеља, оснивача, пословних партнера и запослених.