ОБУКЕ ЗА ВАСПИТАЧЕ

ЗАВРШЕНЕ ОБУКЕ ЗА ВАСПИТАЧЕ
„ИНСПИРАТИВНА СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ“

У оквиру пројекта SUPER-Support to preschool education system reform in Serbia (Подршка реформи система предшколског васпитања у Србији),који се финансира из средстава ЕU и реализује у сарадњи Министарства просвете,науке и технолошког развоја и консултантске куће PARTICIP GmbH, реализована је у септембру обука у два термина за васпитаче наше Установе,за грађење инспиративне средине за интегрисано учење под називом „Инспиративна средина за интегрисано учење“. Трећи дан обуке реализован је он-лајн у октобру 2020.г. у два термина.

Циљ обуке је јачање компетенција васпитача за развијање квалитетног инклузивног програма заснованог на савременим педагошким концепцијама у складу са концепцијом нових Основа програма предшколског васпитања и образовања.

Основе програма промовишу програме који настају кроз заједничко учествовање,у простору који је инспиративан за дете и где оно може слободно да истражује, да се игра , да промишља, сарађује са другима и упознаје свет око себе.

„Интегрисани приступ учењу и развоју се заснива на повезаном искуству  онога што дете чини и доживљава у ситуацијама које су му смислене и које повезује смисао,а не кроз издвојене садржаје и појединачне активности везане за појединачне образовне области или аспекте развоја“.(Године узлета)

Обука је акредитована  решењем министра и налази се на Листи програма од јавног интереса.

Обуку прошло 67 васпитача наше Установе.

Обуке су одржане на основу добијених сагласности Завода за јавно здравље Краљево,као и општинског Кризног штаба за ванредне ситуације.Одржане су уз поштовање свих превентивних епидемиолошких мера.

На линку испод се налази видео о активностима у вези Супер пројекта

ПОГЛЕДАЈ ПРОМО ВИДЕО