Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу

На нивоу ПУ ,,Весело детињство“ реализује се Пројекат – Предшколска онлајн заједница – учимо и мењамо праксу. Пројекат реализује ЦИП – Центар за интерактивну педагогију уз подршку УНИЦЕФ-а, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Пројекат подржава примену Нових основа програма под називом ,,Године узлета“.
Циљеви пројекта :
1. Унапређивање стручних компетенција запослених у предшколским установама путем хоризонталне размене
2. Подршка ПУ у раду са породицама на даљину

Брошуре за родитеље

Брошуре пружају подршку породицама у унапређивању услова за добробит деце у измењеним и неповољним околностима и садрже идеје за родитеље и предлоге заједничких активности са децом. У првој брошури Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста сазнаћете да су социо-емоционалне вештине један од најважнијих аспеката развоја и како да помогнете свом детету да их усвоји и развија,тј. одговори на животне изазове.

СОЦИЈАЛНО ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕЊЕ – ПОГЛЕДАЈ

Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила

ЦИП – Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са МПНТР и уз подршку УНИЦЕФ-а  је припремио другу брошуру за родитеље, у овој брошури можете сазнати:

  • Како васпитавати дете пружањем подршке утврђивањем правила?
  • Зашто су сигурност, љубав, прихватање и охрабрење битни у дечјим животима?
  • Којим принципима треба градити здраве и јаке односе са дететом?
  • Шта су дугорочни и који су краткорочни циљеви у васпитању деце?
  • Како остварити дугорочне циљеве уз свакодневно достизање краткорочних?
  • Зашто кажњавање није исто што и дисциплина?

ВАСПИТАЊЕ ПОДРШКОМ И ПРАВИЛИМА – ПОГЛЕДАЈ