Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу

На нивоу ПУ ,,Весело детињство“ реализује се Пројекат – Предшколска онлајн заједница – учимо и мењамо праксу. Пројекат реализује ЦИП – Центар за интерактивну педагогију уз подршку УНИЦЕФ-а, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Пројекат подржава примену Нових основа програма под називом ,,Године узлета“.
Циљеви пројекта :
1. Унапређивање стручних компетенција запослених у предшколским установама путем хоризонталне размене
2. Подршка ПУ у раду са породицама на даљину

Брошуре за родитеље

Брошуре пружају подршку породицама у унапређивању услова за добробит деце у измењеним и неповољним околностима и садрже идеје за родитеље и предлоге заједничких активности са децом. У првој брошури Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста сазнаћете да су социо-емоционалне вештине један од најважнијих аспеката развоја и како да помогнете свом детету да их усвоји и развија,тј. одговори на животне изазове.

СОЦИЈАЛНО ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕЊЕ – ПОГЛЕДАЈ

Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила

ЦИП – Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са МПНТР и уз подршку УНИЦЕФ-а  је припремио другу брошуру за родитеље, у овој брошури можете сазнати:

 • Како васпитавати дете пружањем подршке утврђивањем правила?
 • Зашто су сигурност, љубав, прихватање и охрабрење битни у дечјим животима?
 • Којим принципима треба градити здраве и јаке односе са дететом?
 • Шта су дугорочни и који су краткорочни циљеви у васпитању деце?
 • Како остварити дугорочне циљеве уз свакодневно достизање краткорочних?
 • Зашто кажњавање није исто што и дисциплина?

ВАСПИТАЊЕ ПОДРШКОМ И ПРАВИЛИМА – ПОГЛЕДАЈ

 

Добробит деце предшколског узраста

 ЦИП – Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са МПНТР и уз подршку УНИЦЕФ-а  је припремио трећу брошуру за родитеље, у овој брошури можете сазнати:

 • Како можете створити услове да деца расту здрава, задовољна и срећна?
 • Шта је добробит?
 • На које начине можете подржати добробит своје породице и своје деце?
 • Како дете развија добробит?
 • Који су показатељи да дете живи у условима који утичу на развој добробити?
 • Зашто је код деце важно развијати отпорност?

ДОБРОБИТ ДЕЦЕ – ПОГЛЕДАЈ

На линку испод се налази промо видео о видео обукама

ПОГЛЕДАЈ ПРОМО ВИДЕО