Дан Општине Рашка

Дан Општине Рашка

У оквиру прославе „Дан Рашке“ 16.09.2019. наша установа је узела учешће у реализацији свечаног програма. Две групе припремног предшколског програма учествовале су са музичким и рецитаторским тачкама.

  СРЕЋАН РОЂЕНДАН ГРАДЕ ВОЉЕНИ
  ЖЕЛЕ ТИ ТВОЈИ СТАНОВНИЦИ МАЛЕНИ