ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦА (ХРАНА) број 1/2020

Набавка добара НАМИРНИЦА (ХРАНА) – ОБЛИКОВАНО У 6 (ШЕСТ) ПАРТИЈА

Позив за подношење понуде  ПРЕУЗМИ

Конкурсна документација  ПРЕУЗМИ


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/2019

Набавка добара – електрична енергија 2019 – ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК

Позив за подношење понуде  ПРЕУЗМИ

Конкурсна документација  ПРЕУЗМИЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/2019

Предмет јавне набавке је набавка добара – Угаљ 2019

Позив за подношење понуде  ПРЕУЗМИ

Конкурсна документација  ПРЕУЗМИ

Одлука  ПРЕУЗМИ 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- Превоз 2019

Предмет јавне набавке је набавка услуга – превоз деце за потребе ПУ Весело детињство Рашка

ПОЗИВ ПРЕУЗМИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕУЗМИ

Одлука  ПРЕУЗМИЈавна набавка – Исхрана 2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА НОВО  ПРЕУЗМИ