ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ брoj 3/2019

Предмет јавне набавке је набавка добара – Угаљ 2019

Позив за подношење понуде  ПРЕУЗМИ

Конкурсна документација  ПРЕУЗМИ 

Јавна набавка – Превоз 2019

Предмет јавне набавке је набавка услуга – превоз деце за потребе ПУ Весело детињство Рашка

ПОЗИВ ПРЕУЗМИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕУЗМИЈавна набавка – Исхрана 2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА НОВО  ПРЕУЗМИ