ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,

На основу члана 17. Закона о основама система образовања и васпитања, Припремни предшколски програм у школској/радној 2019/2020. години је обавезан и биће организован за сву децу рођену од 01.03.2013. до 28.02.2014. године.

Упис деце са целе територије општине Рашка у Припремни предшколски програм  вршиће се у Предшколској установи „Весело детињство“ у Рашки.

Упис ће трајати од 15.05.2019. године  –  17.06.2019. године у времену од 10:00 до 14:00 сати.

За упис детета у Припремни предшколски програм потребно је понети:

  1. Извод из матичне књиге рођених (са холограмом и може бити старији од 6 месеци);
  2. Доказ о здравственом стању детета;
  3. Здравствену књижицу детета;
  4. Картон вакцина;
  5. Личну карту родитеља/другог законског заступника;
  6. Попуњен образац са подацима о детету (биће у позиву).

Полазак деце у Припремни предшколски програм је у понедељак, 2. септембра 2019. године у 10:00 сати.

Напомена: На упису је обавезно  присуство детета.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС У ВРТИЋ  ДЕЦЕ ОД 1. – 5,5 .ГОДИНА

Пријаву за упис подноси родитељ/други законски заступник на обрасцу који може преузети у установи или нашем сајту. Упис деце у вртић у нашој установи врши се  током целе године, односно до тренутка када се попуне сви капацитети.