У прилогу су доделе награда деци која су учествовала на конкурсу за најлепши рад