Кадровска структура запослених у установи

ВАСПИТНО ОСОБЉЕ
1. Арсовић Виолета васпитач
2. Арсовић Драгана васпитач
3. Баловић Вера васпитач
4. Барлов Гора васпитач
5. Беочанин Гордана васпитач
6. Биорац Драгица васпитач
7. Глишовић Биљана васпитач –

педагошки

саветник

8. Деспотовић Д. Слађана васпитач
9. Деспотовић Снежана васпитач
10. Ђорђевић Јадранка васпитач (одређено)
11. Ђурђић Гоца васпитач
12. Златић Данијела васпитач
13. Јовановић Снежана васпитач
14. Јовановић Славица васпитач
15. Карамарковић Јелена васпитач
16. Караџић Гордана васпитач
17. Кашић Мирјана васпитач
18. Кривчевић Светлана васпитач
19. Курандић Маријана васпитач (одређено)
20. Малић Сузана васпитач
21. Марковић Славица васпитач
22. Матовић Снежана васпитач
23. Младеновић Андријана васпитач
24. Настасић Маријана васпитач (одређено)
25. Перовић Снежана васпитач
26. Петровић Драгана васпитач
27. Петровић Слађана васпитач
28. Поповић Биљана васпитач
29. Пузовић Даница васпитач
30. Радовановић Милена васпитач
31. Радошевић Мирјана васпитач
32. Раковић Миленка васпитач
33. Роглић Марина васпитач
34. Савић Аница васпитач
35. Станковић Драгица васпитач
36. Трикош Борка васпитач
37. Цветковић Наташа васпитач
38. Чомагић Данијела васпитач (одређено)
39. Шумарац Милена васпитач
40. Бабић Гордана мед.сестра
41. Баловић Весна мед.сестра
42. Благојевић Рајка мед.сестра
43. Вучковић Радана мед.сестра
44. Деспотовић Ц. Слађана мед.сестра
45. Дугалић Светлана мед.сестра
46. Ђалић Весна мед.сестра
47. Караџић Јелена мед. сестра (одређено)
48. Кнежевић Далиборка мед. сестра (одређено)
49. Кнежевић Мирјана мед.сестра
50. Ковачевић Јована мед.сестра
51. Павловић Биљана мед.сестра
52. Чингелић Данијела мед.сестра
53. Дробњак Милијана мед.сестра на превентиви
54. Зечевић Слађана мед.сестра на превентиви
БАЉЕВАЦ
55. Бошковић Зорица васпитач
56. Вуковић Катарина васпитач
57. Дабић Зорица васпитач
58. Делевић Слађана васпитач
59. Марић Марина васпитач
60. Маричић Снежана васпитач
61. Милосављевић Зорица васпитач
62. Мартић Горгина мед.сестра
63. Новковић Љиљана мед.сестра
БИЉАНОВАЦ
64. Вилимоновић Дијана васпитач
65. Шћеловић Јелена мед.сестра
ЈОШАНИЧКА БАЊА
66. Деспотовић Даница васпитач (одређено)
67. Трифуновић Дијана васпитач
68. Пантовић Јована васпитач
69. Вељковић Драгана мед.сестра
РВАТИ
70. Вучковић Милица васпитач (одређено)
КОПАОНИК
71. Муратовић Зорица васпитач

ВАНВАСПИТНО ОСОБЉЕ

1. Кнежевић Виолета

 

директор
2. Белић Милена стручни сарадник – педагог
3. Петровић Јасна стручни сарадник дефектолог/специјални едукатор и рехабилитатор
4. Делетић Ивана стручни сарадник  педагог за физичко
5. Николић Дражовић Соња секретар
6. Мачужић Снежана дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове/шеф рачуноводства
7. Анђелковић Оливера самостални финансијско-рачуноводствени сарадник/благајник (одређено)
8. Радошевић Милосија ликвидатор
9. Деспотовић Јелица главни кувар/шеф кухиње
10 Белоица Данијела кувар
11 Богојевић Биљана сервирка
12 Вучковић Славица сервирка
13 Коминац Сања сервирка
14 Марковић Славица сервирка
15 Милојковић Јована сервирка
16 Радошевић Мирјана сервирка
17 Јеленковић Марија спремачица
18 Јеленковић Мира спремачица
19 Димитријевић Ивана спремачица (одређено)
20 Петровић Аница спремачица
21 Поповић Благица спремачица
22 Радивојевић Марија спремачица
23 Радоњић Ана спремачица (одређено)
24 Савић Марина спремачица
25 Тодоровић Светлана спремачица (одређено)
26 Урошевић Ивана спремачица (одређено)
27 Шћеловић Иванка спремачица
28 Нешовић Миљана вешерка
29 Врндић Срећко мајстор/домар
30 Ристовић Небојша мајстор/домар
31 Радошевић Саша котлар
32 Живковић Драган портир
33 Пановић Миленко портир
34 Ракитић Александар портир
35 Росић Слободан портир
БАЉЕВАЦ
36 Јозовић Славка кувар
37 Караџић Соња кувар (одређено)
38 Ратковић Биљана сервирка
39 Милосављевић Весна спремачица
40 Симовић Верица спремачица