Весело детињство Рашка

Упис деце

Електронска пријава деце у вртић

ОБАВЕШТЕЊЕ УПИС 2022 – ПОГЛЕДАЈ

Родитељи / други законски заступници од 9. марта 2020. године на потпуно електронски и бесплатан начин могу да пријаве децу у нашу установу.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online  обрасца, на порталу еУправа, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају.

За извршавање ове услуге је потребно креирати налог на порталу еУправе Републике Србије.

Повратну информацију о томе да ли сте успешно уписали дете можете потражити у делу Моје активности.

Све информације можете добити и на број телефона  064 80 30 768.

Упис деце старости од 1 до 5,5 година траје током целе школске/радне године.

На основу члана 17. Закона о основама система образовања и васпитања, Припремни предшколски програм у школској/радној 2022/2023. години је обавезан.

Родитељ / други законски заступник, чије дете није обухваћено васпитно-образовним радом у нашој установи, дужан је да упише дете старости од 5,5 до 6,5 година.

Упис ће трајати од 16.05.2022. године – 17.06.2022. године у времену од 10:00 до 14:00 сати.

У случају да родитељ/други законски заступник није у могућности да попуни online образац овде може преузети Захтев за упис у PDF формату који уз остала потребна документа можете доставити и на mail: pedagog.pu@gmail.com (очитана лична карта, картон вакцинација) и на дан поласка донети потврду о здравственом стању детета.

Контакт  телефон установе 036/736-120